Sıkça Sorulan Sorular
Müşteri Hizmetleri
Kurumsal İletişim

Sıkça Sorulan Sorular

E-Fatura Nedir ?
Kağıt Fatura ile aynı hukuki özelliklere sahiptir.Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.
Kimler e-Fatura kullanabilir ?
Limited, Anonim,Gerçek ve şahış şirketi olan Ticari firmalarda bulunan mükellefler e- Fatura uygulaması kullanabilir.
E-faturada bulunması gereken bilgiler nelerdir?
a) e-Faturanın düzenlenme tarihi ve belge numarası
b) e-Faturayı düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
c) Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.
ç) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı.
d) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.
e) Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması için Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod.
e-Fatura red edilir mi?
Ticari Faturalar 7 gün içide iptal edilebilir Müşteri 7 gün içinde red edebilir red etmediği sürece kabul etmiş sayılır .Temel faturalarda red seçeneği bulunmamaktadır .
Temel ve Ticari seneryo arasındaki fark nedir
Temel Fatura direkt onay istenmeden gönderillir Ticari faturada onaya sunma imkanı vardır alıcı 7 gün içinde rededebilir.
Elektronik fatura nedir? Türleri nelerdir?
İki tür elektronik fatura vardır efatura ve earşiv fatura .
e -Fatura kimler için düzenlenir ?
Alıcı ve Satıcının elektronik fatura kullanıcısı olması durumunda efatura kesilmektedir GİB sunucuları ile alıcı ve satıcıya iletilmektedir .
e-Arşiv Fatura kimler için düzenlenir ?
E-fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi tüzel kişilere ve vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik (e-posta ) ortamında gönderilen faturadır .
e- Arşiv faturasına geçme zorunluğu nedir?
e-Fatura uygulamasına geçilen tarihte vergi mükellefi olmayan kişiler için düzenlenecek olan faturalar için earşiv fatura uygulamasına geçmek zorunluluğu vardır Earşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin vergi mükellefi olmayan kişilere düzenleyecekleri fatura tutarı 30 Bin TL üzeri ise earşiv fatura kesmek zorundadır Earşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin Vergi mükellefi olan kişilere kesecekleri fatura tutarı 5 Bin TL üzeri ise Earşiv fatura kesmesi gereklidirİnternet ortamında mal ve hizmet satışı yapan işletmeler ve yıllık satış hasılatı 5 milyon ve üzeri olan mükellefler earşiv fatura düzenlemek zorundadır.
Faturamı fişmi düzenlenmeli?
Perakende satışlarda Nihai tüketicilere yapılan satışlar için (2020 yılı için 1.400.-TL ye) kadar yazar kasa fişi ile belgelendirilebilir. Mal ve hizmet satın alanlar tarafından talep edilmesi halinde satıcı herhangi bir limit olmaksızın fatura düzenlemek zorundadır.
E-fatura uygulamasına dahil olan mükellefler kağıt fatura düzenleyebilir mi?
e-Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler dahil oldukları ayın e-Fatura, e-Arşiv fatura uygulamaları için 7. günün sonuna kadar kağıt ortamda fatura düzenleyebilir
e-Faturaya geçiş tarihi nedir?
Bürüt satış hasılatı ve gayrisafi iş hasılatı 5 milyon TL üzeri olan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen 7. ayının başından itibaren efatura sitemine geçmek zorundadır
Ticari Fatura Senaryosu nasıldır ?
* Kabul talebiyle gönderilen e-Fatura, uygulama yanıtı düzenlenerek kabul edilebilir .Alıcıya gönderilen e-Fatura alıcı tarafından reddedilebilir.Faturaya konu malların tümünün ya da belli kalemlerinin iadesi halinde iade faturası düzenlenmesi gerekebilir.
E-faturanın veya e-Arşiv faturanın irsaliye olarak kullanılması mümkün müdür?
Kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada düzenleme tarihinin yanında saat ve dakika gösterilmesi halinde e-faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer.Söz konusu kağıt çıktıya irsaliye yerine geçer ifadesinin yazılması ve taraflarca imzalanması gerekir. Islak imza ile imzalanması ve kaşe vurulması gerekir.E-irsaliye mükellefi bile olsa faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer.
E-Arşiv fatura nedir ?
e-Arşiv Fatura belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Fatura” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.Efaturadan farkı vergi mükellefi olmayanlar için düzenlenir E-arşiv faturaları, e-fatura kullanıcılarının sistemine otomatik düşmüyor.Alıcıya elektronik ortamda iletilmek zorundadır.
e-Arşiv Faturada Bulunması Gereken Bilgiler nelerdir?
a) e-Arşiv Faturanın düzenlenme tarihi ve belge numarası
b) e-Arşiv Faturayı düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası 4
c) Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
ç) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı
d) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası
e)Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından elektronik ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ilişkin düzenlenecek e-Arşiv Faturalarda hangi bilgiler yer almalıdır?
Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesi yer almalıdır. 1. Satış işleminin yapıldığı web adresi 2. Ödeme şekli3. Ödeme tarihi4. Mal satışlarında gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi5. Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutarı Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurup imzalamak suretiyle mal ile birlikte malı satana geri gönderir. Bu suretle malı satana geri gönderilen bu belge satıcı tarafından düzenlenen gider pusulası yerine geçer. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri e-Faturada, 6 ncı madde hariç yukarıda yazılı bilgilere yer vereceklerdir. Söz konusu mükelleflerce yapılan bu kapsamdaki satışlarda; irsaliye yerine geçen; e-Fatura kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler ne zamana kadar e fatura sistemine dahil olmak zorundadır?  
VUK 526 Tebliğ kapsamında son gün 30 Haziran 2021 . 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Bültenimize kaydolun, fırsatları kaçırmayın!

Kampanyalarımızı ve önemli haberleri önce sizinle paylaşıyoruz.

Kayıt olarak KVKK Aydınlatma Metni'ni okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

Bize UlaşınOvinot Whatsapp