Skip links

Sıkça Sorulan Sorular

Müşteri Hizmetleri

Kurumsal İletişim

Sıkça Sorulan Sorular

E-Fatura ve diğer resmi belgelerin bütünlüğünü, kaynağını ve içeriğini garanti altına alan, bu belgelerin elektronik ortamdan ilgililere iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğini ve gizliliğini sağlayan bir elektronik kaşedir.
Mali Mühür yalnızca Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından verilmektedir. Kamu sertifikasyon merkezinden Mali Mühür başvurusu elektronik ortamda yapılmaktadır. E-Defter ve E-Fatura kullanmak isteyen firma sahiplerinin Kamu Sertifikasyon merkezi linklerinden online başvuru yapması ve istenilen formaları doldurarak Mali Mühür ücretini TÜBİTAK'a iletmesi gerekir. Başvuru sonrası Mali Mühür kargo ile firmaya teslim edilir .
Mali Mührün 3 Yılda bir yenilenmesi gerekir . Firma Unvanında değişiklik olmuş ise yeniden başvuru sürecinin başlatılması gerekir. Eski mali mührün geçerliliği kalmamaktadır.
Firma adına e-belge düzenleyebilmek, dijital ortamda gönderilmesini sağlamak , muhafaza edebilmek gizlilik ve güvenliğin sağlanması amacıyla kullanılır.
E-Fatura uygulaması kullanmak isteyen yada zorunda olan tüzel kişilerin veri bütünlüğünün sağlanması ve inkar edilemezliğin korunması amacı ile kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.
Kağıt Fatura ile aynı hukuki özelliklere sahiptir. Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçeklestirildiği elektronik bir belgedir.
Limited, Anonim, Gerçek ve Şahıs şirketi olan Ticari firmalarda bulunan mükellefler e- Fatura uygulaması kullanabilir.

a) e-Faturanın düzenlenme tarihi ve belge numarası

b) e-Faturayı düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası

c) Müşterinin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

ç) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı.

d) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.

e) Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması için Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen kare kod veya barkod.

Ticari Faturalar alıcı tarafından 7 gün içinde iptal edilebilir veya reddedilebilir. Alıcı bu süre içerisinde e-Faturayı reddetmediği sürece faturayı kabul etmiş sayılır. Temel faturalarda ret seçeneği bulunmamaktadır .

Temel Fatura direkt alıcıdan onay istenmeden gönderilir. Ticari Faturayı alıcının onayına sunma imkanı vardır ve alıcının 7 gün içinde reddetme hakkı vardır.
İki tür elektronik fatura vardır; e-Fatura ve e-Arşiv Fatura
Alıcı ve Satıcının e-Fatura kullanıcısı olması durumunda e-Fatura kesilmektedir. GİB sunucuları ile alıcı ve satıcıya iletilmektedir .
e-Fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi tüzel kişilere ve vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik posta (e-posta) ortamda gönderilen faturadır .
e-Fatura uygulamasına geçilen tarihte vergi mükellefi olmayan kişiler için düzenlenecek olan faturalar için e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu vardır. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin vergi mükellefi olmayan kişilere düzenleyecekleri fatura tutarı 30 Bin TL üzeri ise e-Arşiv Fatura kesmek zorundadır. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin Vergi mükellefi olan kişilere kesecekleri fatura tutarı 5 Bin TL üzeri ise e-Arşiv Fatura kesmesi gereklidir. İnternet ortamında mal ve hizmet satışı yapan işletmeler ve yıllık satış hasılatı 5 Milyon ve üzeri olan mükellefler e-Arşiv Fatura düzenlemek zorundadır.
Perakende satışlarda Nihai tüketicilere yapılan satışlar, 2020 yılı için 1.400.-TL ye kadar yazar kasa fişi ile belgelendirilebilir. Mal ve hizmet satın alanlar tarafından talep edilmesi halinde, satıcı herhangi bir limit olmaksızın fatura düzenlemek zorundadır.
e-Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler dahil oldukları ayın e-Fatura, e-Arşiv fatura uygulamaları için 7. günün sonuna kadar kağıt ortamda fatura düzenleyebilirler.
Brüt satış hasılatı ve gayrisafi iş hasılatı 5 milyon TL üzeri olan mükellefler için, ilgili hesap dönemini izleyen 7. ayın başından itibaren e-Fatura sitemine geçmek zorunluluğu vardır.
Kabul talebiyle gönderilen e-Fatura, uygulama yanıtı düzenlenerek kabul edilebilir. Alıcıya gönderilen e-Fatura, alıcı tarafından reddedilebilir. Faturaya konu malların tümünün ya da belli kalemlerinin iadesi halinde iade faturası düzenlenmesi gerekebilir.
Kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek e-Faturada düzenleme tarihinin yanında saat ve dakika gösterilmesi halinde e-Faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kağıt çıktıya "İrsaliye yerine geçer" ifadesinin yazılması ve taraflarca Islak imza ile imzalanması ve kaşe vurulması gerekir. e-İrsaliye mükellefi bile olunsa faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer.
e-Arşiv Fatura belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “Fatura” belgesi ile ayni hukuki niteliklere sahiptir. e-Faturadan farkı, vergi mükellefi olmayanlar için düzenlenir. e-Arşiv faturalar, e-Fatura kullanıcılarının sistemine otomatik düşmez. Alıcıya elektronik ortamda iletilmek zorundadır.

a) e-Arşiv Faturanın düzenlenme tarihi ve belge numarası

b) e-Arşiv Faturayı düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası

c) Alıcının adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası

d) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı

e) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası

f) Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen kare kod veya barkod

”Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesi yer almalıdır.

a) Satış işleminin yapıldığı web adresi

b) Ödeme sekli

c) Ödeme tarihi

d) Mal satışlarında gönderiyi taşıyanın adı soyadı/ unvanı ve VKN/TCKN bilgisi

e) Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih

f) İade bölümünde; malı iade edenin adi soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutarı

Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurup imzalamak suretiyle mal ile birlikte malı satana geri gönderir. Bu suretle geri gönderilen bu belge satıcı tarafından düzenlenen gider pusulası yerine geçer. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri e-Faturada, 6. madde hariç yukarıda yazılı bilgilere yer vereceklerdir. Söz konusu mükelleflerce yapılan bu kapsamdaki satışlarda; irsaliye yerine geçen; e-Fatura kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir.

Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurup imzalamak suretiyle mal ile birlikte malı satana geri gönderir. Bu suretle geri gönderilen bu belge satıcı tarafından düzenlenen gider pusulası yerine geçer. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri e-Faturada, 6. madde hariç yukarıda yazılı bilgilere yer vereceklerdir. Söz konusu mükelleflerce yapılan bu kapsamdaki satışlarda; irsaliye yerine geçen; e-Fatura kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir.

VUK 526 Tebliğ kapsamında son gün 30 Haziran 2021 . 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Elle atılan imza (ıslak imza) ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan elektronik imza (e-İmza), elektronik olarak yapılan işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. Yani kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garanti eder.

e-İmza almak için yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı’lara (ESHS) başvuruda bulunmak gerekir. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı listesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu web sayfasından ulaşılabilir.

Başvurunuzun ardından e-İmzanızı kullanmaya başlayabilmek için bilgisayarınıza size e-İmza ile birlikte gönderilen yazılımı kurmanız gerekmektedir. Bu program ile sertifikanıza giriş yaparak elektronik imzanızı (e-İmzanızı) kullanabilirsiniz.

e-İmza;

- Elle atılan imza ile ayni hukukî sonucu doğurur

- Elle atılan imza ile aynı ispat gücüne sahiptir

- Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir

- Bu veriler, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

- Kişiye özel üretilen e-İmza ya da Mali Mühür cihazının güvenliği, kişinin kendisine aittir.

Serbest Meslek Makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasına e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ya da e-Makbuz denir.

Elektronik serbest meslek makbuzu (e-SMM) yeni bir belge türü olmayıp, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) tanımlanan serbest meslek makbuzunun dijital halidir. Hukuki sonuçları açısından da kağıt smm ile e-SMM arasında bir fark bulunmuyor.

e-SMM başvurusu için serbest meslek erbaplarının öncelikle bir mali mühür cihazına veya elektronik imzaya (e-imza) sahip olmaları gerekiyor. Mükellefiyetleri adi ortaklık şeklinde olan serbest meslek erbaplarının mali mühür cihazı alması gerekmektedir. Serbest meslek mükelleflerinin e-İmza almaları, kullanım olanağının daha geniş olması nedeniyle tavsiye ediliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GIB) internet sitesi aracılığıyla ücretsiz e-SMM kesebilirsiniz. GİB portalından elektronik serbest meslek makbuzu kesmeye başlayabilmek için e-İmza ya da mali mühre sahip olmanız ve GİB hesap aktivasyonu işlemini yapmış olmanız gerekir. GİB portaldan her e-SMM kesişte e-İmzanızı kullanırsınız. GIB portal, kesilen e-SMM makbuzlarını da sadece 6 ay süresince saklamaktadır.

Ovinot üyeleri, Ovinot'un ömür boyu hediye ettiği e-İmza'yı sadece bir kereye mahsus kullanarak sisteme kaydeder. Sonraki işlemleri için e-İmza'larını kullanmalarına gerek kalmaz, sistem, tanımlanan imzayı kullanır. Ovinot üyelerinin kestiği e-SMM'ler de sınırsız süreyle saklanır.

e-SMM düzenlemekle yükümlü olan mükellefler, noterler hariç; serbest muhasebeci - mali müşavir, avukat, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, doktor, mühendis, müşavir, senarist, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, serbest öğretmen, sağlık memuru, artist, menajer, yönetmen, rehber vb. meslek grupları için zorunlu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) kayıtlarına giren e-SMM'ler için düzeltme ya da iptal işlemi yapılamıyor. Özel Entegratörler aracılığıyla kesilen e-SMM'lerde ise sisteme kaydetmeden hemen önce düzeltme imkanı bulunuyor.

VUK 509 No'lu tebliğinde, istisnai durumlar haricinde 1 Haziran 2020 itibariyle e-SMM'ye geçiş yapmayan mükelleflerle ilgili cezai hükümler uygulanacağı belirtilmiştir.
Ovinot, e-SMM sistemine geçişte iş sahiplerine hızlı, güvenilir ve kolaylaştırıcı hizmetleriyle zaman ve konfor sağlar. Ovinot'un eşsiz deneyimine e-İmza hediyesi ile kolaylıkla başlayabilirsiniz.
İhtisasa dayalı Mesleki bilgi ve ilme dayanan Ticari niteliği olmayan ve bir işverene tabi olmaksızın kendi hesap ve namı adına gösterilen meslek faaliyetlerdir.
Serbest Meslek Faaliyetlerinden doğan tüm kazançlar Serbest Meslek kazancıdır .
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 66’nci maddesinde sayılan ve serbest meslek faaliyetini, kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde ifa eden, Doktor, Veteriner, Diş Hekimi, Mimar , Mühendis, Mali Müşavir, Danışman, Avukat, Mühendis , Sanatçı v.b . kişilere Serbest Meslek Erbabı denilmektedir .
Serbest Meslek Mensuplarının mesleki faaliyetlerine ilişkin gelir tahsilatları karşılığında elektronik ortamda düzenledikleri, e-belgedir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kılavuzunda bulunan standartlarda düzenlenir ve Elektronik sertifika (e-İmza) ile imzalanır ve onaylanır. e-SMM Uygulamaları aracılığı ile alıcısına iletilir ve muhafaza edilmesi zorunludur.

a) Serbest meslek erbabının; Adı, Soyadı

b) Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası, adı, adresi, vergi dairesi, VKN veya TCKN' si

c) Müşterinin adı, soyadı veya unvan, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN' si,

d) Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve KDV tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde)

e) Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen kare kod veya barkod

•Kâğıt makbuzdan hiçbir farkı olmayıp ayni şekilde hesaplanır.

•Brüt Tutar üzerinden %20’lik Gelir Vergisi tutarı hesaplanıp Brüt Tutardan çıkartılır ve Gelir Vergisi stopajı çıkartılmıs tutarın üzerine, Brüt Tutar üzerinden hesaplanmıs  KDV tutarı eklenerek ödenmesi gereken makbuz tutarı bulunur.

•Brüt (Matrah) : Net kazancın, üzerine vergilerin eklenmesi ile oluşan miktardır.

•Net : Müşteriden tahsil edilecek miktarın, vergiler düşüldükten sonra elde kalan bölümüdür.

GİB Portal üzerinde seri no özel belirlenememektedir ancak özel uygulama altyapısında mümkündür.
Hizmetin verildiği tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi gerekir
Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi)’nde yer alan banka işlem bilgilerine (işyeri no, terminal no, tahsilatta kullanılan banka veya kredi kartı numarasının son dört rakamı, kart sahibinin adi soyadı, tahsilat tutarı, onay kodu) e-SMM üzerinde yer verilmesi ve ÖKC bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, e-SMM'nin kağıt çıktısı yerine geçer. Hekim Posların üretmiş oldukları slipler Kağıt Ortamında Serbest Meslek Makbuzu yerine geçtiği için dijital ortamda elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekir .
e-SMM'yi oluşturan ve alan tarafların bu belgeyi elektronik ortamda muhafaza etmeleri ve gerektiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. e-SMM'yi alan taraflar, e-SMM'nin kağıt çıktısını da muhafaza edebilir ve gerektiğinde ibraz ederler.

Resmi belgelerin, Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından 10 yıil saklanma zorunluluğu bulunmaktadır. e-SMM'ler, 6 ay süresince Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemlerinde saklamakta ve süre sonunda otomatik olarak silinmektedir.

Proforma Makbuz, mali yükümlülüğü bulunmayan, teklif niteliğindeki bir belge cinsidir.

Düzenlenen e-SMM belgesinin alıcıya iletilmesi gerekmektedir. Elektronik ortamda e-posta ile iletebilir veya düzenlenen makbuzun kağıt çıktısı alıcıya verilebilir.

Online tahsilat entegrasyonu ile bütünleşik olan uygulamamız Ovinot ile alıcıya online ödeme linki e-posta ile göndermenizi ve tüm kredi kartları ile 12 aya kadar vade seçenekleri ile tahsilatlarınızı kolay tahsil etmenizi sağlar.

Ovinot ile USD, EUR, GBP Para birimlerinde günlük kur ile dövizli makbuz kesebilirsiniz.

İstediğiniz müşterinize istediğiniz tarih aralığında ödeme/alacak hatırlatması yapabilirsiniz.

e-SMM belge düzenlemesi için e-İmza yada Mali Mühür temin edilmesi gerekmektedir. Ovinot aracılığı ile GİB e-SMM aktivasyonunuz yapıldıktan sonra e-SMM düzenlemeye başlayabilirsiniz. Aktivasyon işleminiz 24 saat içinde tamamlanmaktadır.

Düzenli ve sürekli kestiğiniz makbuzları, otomatik makbuz özelliği sayesinde bir kere tanımlayarak otomatik kesilir ve gönderilir hale getirebilirsiniz.

Zorunlu değildir ancak Ovinot ile logonuzu ekleyebilirsiniz .

Özel uygulama kullanan kullanıcılar için, mali mühür / e-İmza sadece aktivasyon sırasında gereklidir. Aktivasyonlarınız yapıldıktan sonra makbuz gönderiminde mali mühür ve imzaya ihtiyaç yoktur.

İptal edilen e-SMM'leriniz, iptal edildiği tarih üzerinden, Ovinot tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) raporlanır.

Müşteriniz gelir vergisi mükellefi değilse stopajsız serbest meslek makbuzu kesebilirsiniz. "Vergi mükellefi olmayan bir şahsa yalnızca KDV'li olarak serbest meslek faturası kesebilirsiniz

Bültenimize Kayıt Olun

Yenilikleri, gelişmeleri ve sektörle ilgili önemli haberleri kaçırmayın.

Kayıt olarak KVKK Aydınlatma Metni'ni okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.