Skip links

VUK.509 Sayılı E-Uygulamalar Tebliği ve 5070 Sayılı E-İmza Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bilişim teknolojilerinin her geçen gün daha da gelişmesi; birçok alanda olduğu gibi serbest meslek mensuplarının da verimliliğini arttırmakta ve işlerini kolaylaştırmaktadır. Bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler yeni uygulamaların ortaya çıkmasını sağlarken buna bağlı olarak; gelişen teknolojiye uygun yeni esasların ve usullerin belirlenmesini de zorunlu hale getirmektedir. Bu yazımızda VUK.509 Sayılı e-Uygulamalar Tebliği ve 5070 sayılı e-İmza Kanunu hakkında bilinmesi gerekenleri kaleme aldık.

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Haziran 2020 itibariyle tüm serbest meslek mensuplarının (mali müşavirler, mühendisler, avukatlar, doktorlar, mühendisler v.b.)  Serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemelerinin zorunlu olacağı bildirilmiştir. VUK.509 Sayılı e-Uygulamalar Tebliği’nin “E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde yer verilen bildirime göre;

  • 01.02.2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise, başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayin sonuna kadar fiili hazırlıklarını tamamlayıp, E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.
  • Bu Tebliğde düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Serbest Meslek Makbuzu” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

VUK.509 Sayılı e-Uygulamalar Tebliği’nde, e-Serbest Meslek Makbuzunda aşağıda yer alan bilgilerin bulunmasının zorunlu olduğu tebliğ edilmiştir;

  • Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarasi
  • Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si
  • Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi
  • Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve Katma DeĞer Vergisi (KDV) tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde)

Tebliğe göre serbest meslek mensupları ayrıca e-Serbest Meslek Makbuzu üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

Serbest meslek mensuplarının dikkat etmesi gereken önemli hususlardan diğeri ise; işe başlanılan ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulamasına dahil olunmadığında karşılaşacakları ceza uygulamasıdır.

VUK.509 Sayılı e-Uygulamalar Tebliğ’inde yer alan ceza uygulamasına göre; tebliğde belirtilen istisnai durumlar haricinde zorunluluk getirildiği halde e- Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM.) uygulamasına süresi içinde geçmeyen serbest meslek mensupları hakkında, kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacağı belirtilmiştir.

VUK.509 Sayılı e-Uygulamalar Tebliğ’ine buradan ulaşabilirsiniz.

Serbest meslek mensupları için önemli olan diğer bir konu ise; e-imza’ya sahip olmaktır. e-İmza; elektronik ortamda yapılan işlemlere hukuksal geçerlilik sağlayarak, dijital ortamda gerçekleştirilen imzalama işlemlerinin güvenliğinin temelini oluştururken, veri bütünlüğü sağlama, elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerin inkar edilebilirliğini önleme, kimlik doğrulama ve onaylama açısından da kullanımı oldukça önemlidir. Bu nedenle 5070 sayılı e-İmza Kanunu; temel olarak e-imzanın hukuki ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esaslar için düzenlenmiştir. 5070 sayılı e-İmza Kanununa göre; güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur.

5070 sayılı e-İmza Kanununa buradan ulaşabilirsiniz.

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız.