Skip links

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Özellikle alım – satım konularında, maliyet hesaplamalarında sıkça başvurulan ve hem alıcı hem de satıcı açısından önemli olan tevkifatlı fatura ve ilgili ayrıntıları açıklamaya çalışacağız.

Daha çok devlet kurumları tarafından kullanılan tevkifatlı faturalar, genel satıcılar veya alıcılar tarafından pek bilinmemektedir. Fakat vergi oranları ile ilgili olduğundan bilinçli tüm alıcı ve satıcılar, yazımızı okuyarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Bu kapsamda KDV vergilerini de içerisine alan bu konuda içeriğimiz, tevkifatın anlamı, tevkifatlı faturanın hesaplanışı, amacı, uygulanabilen durumlar ve söz konusu kurumlar hakkında olacaktır. Ayrıntılı bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Tevkifat Nedir?

Fatura kesimlerinde karşımıza çıkan Tevkifat nedir?

Sözlük anlamı olarak değerlendirildiğinde tevkifat ‘kesinti‘ olarak ifade edilebilir.

Bu kapsamda söz konusu kesinti faturalar üzerinden devletin uyguladığı katma değer vergisinin hem alıcı hem de satıcı arasında bölüştürülmesi olarak kullanılmaktadır.

Genel anlamda kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri oluşumlar tarafından talep edilen ve bilinen bir terim olan tevkifat, aslında tüm alıcılar ve satıcıların hâkim olması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm sektörlere uygulanan katma değer vergisi farklı oranlarda olduğu için de bu durumun hesaplanmasında sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu yazımızda tevkifat türlerinden bahsettikten sonra fatura ve hesaplama detaylarına da değineceğiz.

Tevkifat Türleri

Tevkifat kavramı özellikle tevkifatlı fatura işleme ve fatura kesme durumlarında karşımıza çıkmaktadır. Bunların yanında bu kavram ile ilgili olarak bilinmesi gereken iki tür mevcuttur.

1 – KDV Tevkifatı

 • Kanunlarca belirtilen tevkifat oranının faturaya yansıtılarak satıcıdan kesilmesi ve bu tutarın da vergi dairelerine bildirilmekle yükümlü olunduğu tevkifat türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Genelde katma değer vergisinin belirli bir oranda düşürülmesi ve bu oranın da vergi dairesine ödenmesi olarak tanımlanmaktadır.

2 – Gelir Vergisi Tevkifatı

 • Gelir vergisi tevkifatı ise Gelir Vergisi Kanunu tarafından 94. Madde ile belirtilmiş olup, söz konusu maddede geçen oranın gelir türüne belirlendiği kesinti ile ilgili bir tevkifat türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Çoğu satıcı tarafından uygulanmasının ve hesaplanmasının karmaşık olduğu düşünülen bu fatura türü aslında normal faturalardan veya irsaliyelerden farksız olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yapıyı anlamlandırmak için sadece terim anlamlarını bilmek ve hesaplamalarını yapabilmek yeterli olacaktır.

Genel olarak tanım yapacak olursak, tevkifatın kesinti olarak anıldığından bahsetmiştik. Tevkifatlı fatura ise bu anlamda faturada kullanılan gelir vergisinin veya KDV oranının yani faturada yapılacak olan kesintinin hem satıcı hem de alıcı arasında bölüştürüldüğü durumları ifade etmektedir.

Bu fatura türünü her kurum kesememekte ve bundan yararlanamamaktadır. Bu kapsamda daha çok farklı iş sektörlerini kapsamakta ve özellikle devlet kurumları tarafından talep edilen bir fatura olmaktadır.

Tevkifatlı Faturanın Amacı Nedir?

Peki, bu kadar sık dile getirdiğimiz tevkifatlı fatura kesilmesinin bir avantajı var mı? Bu faturanın kesilmesindeki amaç nedir?

Öncelikle belirtmekte fayda var ki bu fatura türü, faturada gerçekleşecek olan vergi kesintisi ile alakalı olarak, kesilecek olan verginin azalmasını hedeflemektedir. Asıl amacı vergiyi azaltmak olan ve taraflar arasında vergi ödemesini paylaştıran bu fatura türünün avantajı her iki taraf için de geçerlidir denebilir. Söz konusu faturanın kesilmesine müteakip alıcı, faturanın tevkifatlı, kısmını ödeyerek, daha az bir vergi dilimine girmiş olmaktadır.

Bu nedenle her sektör ve her kurum tarafından kullanılmamaktadır. Yazımızın devamında hangi kurumların bu faturayı kesme yetkisinin bulunduğundan ve özellikle hangi durumlarda bu fatura türünün kesilebileceğinden bahsedeceğiz.

Tevkifatlı Fatura Hesaplama

Söz konusu tevkifat hesaplama olunca kafalarda karışıklık meydana gelebiliyor. Yani, katma değer vergisi ne kadar? Gelir vergisi ne kadar? Hangi oranlarda kesinti oluyor? Gibi sorular sıkça bu konu etrafında dönmekte. Bizler de bu anlamda tevkifatlı fatura hesaplama ile ilgili olarak sizlere hem detaylı açıklamalar yapacağız, hem de fatura hesaplama örneği vereceğiz.

Tevkifatlı faturalarının hesaplanması için öncelikle, söz konusu faturanın kesilebileceği niteliklere sahip bir işletmenin varlığı gerekmektedir. Bu işletmelerden ileride bahsedeceğiz. Söz konusu işletme tevkifatlı faturalar kesebiliyor ve bunun yanında da durum, gerekli şartlara uyuyorsa bu fatura türü kesilebilmektedir.

Eğer tevkifatlı şekilde fatura hesaplama konusunda bir örnek verilecek olursa aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

Öncelikle bilinmelidir ki sektörlere göre ve gelir türüne göre uygulanan kısmi oranlar mevcuttur. Bu oranlar da %50, %70 ve %90 olarak sektörler arasında değişiklik göstermektedir.  Bu anlamda örnek bir faturadan bahsedecek olur isek;

 • Fatura tutarı: 500 TL
 • KDV oranı: %18
 • KDV tutarı: 90 TL
 • Toplam fatura: 590 TL
 • Tevkifat oranı: %50

Olan bir faturanın önümüze geldiğini varsayalım. Bu anlamda KDV söz konusu olduğunda satıcının 45 TL gibi bir net ödemesi meydana çıkmaktadır. Bunun yanında %50 tevkifat oranı ile de fatura 590 TL’den 545 TL’ ye düşmüş olur ve bu durum satıcı için geçerlidir.

Bu fatura örneği, sadece fikir oluşturmak amacı ile hazırlanmıştır. Söz konusu kurumlar içerisinde iseniz ve belirli bir tereddüdünüz var ise, mali müşaviriniz ile iletişime geçmeniz net bir bilgi adına daha doğru olacaktır.

Tevkifatlı Fatura Oluşturma

Tevkifatlı faturalar yukarıda bahsedilen şekilde hesaplanabilmektedir.

Tevkifatlı fatura nasıl kesilir?

Bu anlamda şimdilerde pek çok sektör ve kuruluş fatura işlemlerini online olarak e – platformlar aracılığı ile yürütmektedir. Bu anlamda birlikte çalışılan bir site var ise bu şekilde işlemler kolayca site ara yüzünde açıklanmaktadır ve çözümlenebilmektedir.

Eğer ki kişiler el ile bu işlemleri yürütüyor ise de yapılması gerekenler, öncelikle bu anlamdaki uygunluğa bakılması olacaktır. Ardından, hesaplama yöntemleri kullanarak söz konusu fatura kesilebilmektedir.

Tevkifat Yapabilen Kurumlar

Yazımızda devamlı olarak bahsettiğimiz bir şey var ki o da her kurumun söz konusu faturayı kesme yetkisinin olmadığıdır.

Kimler tevkifatlı fatura keser?

Bu anlamda bu faturayı kesmesi mümkün olan ve belirli şartları taşıyan kurumlar şu şekilde ifade edilebilir;

İl özel daireleri, katma bütçeli daireler, köy, belediye ve bunların oluşturdukları kurumlar, kısacası genel bütçe adı altında yer alan kuruluşlar,

 • Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar,
 • Bankalar,
 • Kanun nezdinde kurulan kuruluşlar,
 • Tüzel kişiliği haiz ve emekli yardım sandıkları,
 • Kamu kurumu özelliği taşıyan meslek kurumları,
 • Organize sanayi bölgeleri ve tüm borsalar,
 • Özelleştirme kapsamında olan kurumlar,
 • Kamu teşebbüsleri,
 • Devlet nezdinde izni olan tüm kurumlar,

Yukarıda bahsedilen şekilde tevkifatlı halde fatura kesimi yapabilmektedirler.

Hangi Durumlarda Tevkifat Uygulanır?

Yukarıda sözü geçen kurumlar da her durumda bu uygulamayı yapamamaktadırlar.

Bu kapsamda;

 • Yemek servisi hizmetleri,
 • Bakım ve onarım,
 • Danışmanlık,
 • Denetim ve yapı malzemeleri hizmeti,
 • Yapım işleri ve takiben yapılan mühendislik hizmetleri,
 • Çevre ve bahçe temizlik hizmeti,
 • Demişbaş, makine vb. ürünlerin tamiri,
 • Özel güvenlik hizmetlerinde,

tevkifat uygulanır. 

Ovinot ile tüm fatura süreçlerinizi hızlı ve kolayca yönetebilirsiniz.

Ovinot ile tevkifatlı her türlü fatura kolayca oluşturulabilmektedir. Fatura oluşturulurken tevkifat oranları listeden seçilerek fatura tutarları Ovinot tarafından otomatik hesaplanmaktadır.

Ovinot ile tevkifatlı fatura düzenleme imkanının yanında özel matrahlı fatura, muafiyetli fatura, ihracat faturası, SGK faturası, iade faturası, taslak fatura ve proforma fatura gibi her çeşit faturayı hızlıca oluşturabilir ve müşterilerinize gönderebilirsiniz.

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız.