Skip links

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir ve Kimler Kullanmak Zorundadır?

2019 yılı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda, serbest meslek mensupları 1 Haziran 2020’den itibaren e-serbest meslek makbuzu (e-SMM) kullanması zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenlemeyle ciro limitine bakılmaksızın, vergi mükellefi olan tüm serbest meslek mensupları da elektronik belge kapsamına alınmış oldu.

 

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir?

Konuya girmeden önce; Serbest Meslek Mensupları kimlerdir?

Serbest meslek mensupları şahsi mesaiye, mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan, işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Bu kapsamdaki bazı serbest meslek mensupları: Avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, serbest öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru v.b. kişilerdir.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) yeni bir belge türü olmayıp, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) tanımlanan, hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesine, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine, Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanabilmesine, Muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesine imkan veren bir uygulama olup, kağıt ortamdaki belge ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Hukuki sonuçları açısından da kağıt SMM ile e-SMM arasında bir fark bulunmamaktadır.

e-SMM başvurusu için serbest meslek mensuplarının öncelikle bir mali mühür cihazına veya elektronik imzaya (e-imza) sahip olmaları gerekiyor. Mükellefiyetleri adi ortaklık şeklinde olan serbest meslek mensuplarının mali mühür alması gerekmektedir. e-SMM’nin oluşturulması ve geçerli olması için e-imza veya mali mühür ile onaylanması gerekmektedir.

e-SMM özellikleri nelerdir ?

 • e-SMM, serbest meslek mensubu tarafından mesleki çalışmalarına ilişkin olarak kazançlarına istinaden Vergi Usul Kanununa göre düzenlenir.
 • Kağıt serbest meslek makbuzu ile tamamen ayni hukuki niteliklere sahiptir.
 • Hizmet alanın talebine göre elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir.
 • Elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilebilir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) elektronik ortamda raporlanır.

Kimler e-SMM mükellefidir?

Serbest meslek mensupları, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için elektronik ortamda makbuz oluşturmak ile mükelleflerdir. Bununla yükümlü olan mükellefler yukarıda da belirtildiği gibi, noterler hariç; serbest muhasebeci – mali müşavir, avukat, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, doktor, mühendis, müşavir, senarist, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, serbest öğretmen, sağlık memuru, artist, menajer, yönetmen, rehber vb. kişilerden oluşmaktadır.

e-SMM geçişinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

1 Şubat 2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların 1 Haziran 2020 tarihine, 1 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise ise başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren istisnai durumlar haricinde, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunlu hale gelmiştir.

e-SMM ye ilk defa geçen kişiler bulundukları ayın sonuna kadar kağıt ortamda belge düzenleyebilirler. Makbuzun kağıt çıktısını isteyen müşterilere, geçerli olabilmesi için ıslak imza ile imzalayarak teslim etmek gerekmektedir. Makbuzların elektronik ortamda 10 yıl süre ile saklanma zorunluluğu vardır. e-SMM’ leri saklamak, muhafaza ve ibraz etmek mükelleflerin sorumluluğundadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde bulunması gereken bilgiler nelerdir?

 • Serbest meslek mensubunu isim, adres, vergi dairesi bilgileri,
 • Serbest meslek mensubunun vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarası,
 • Müşterinin isim ya da unvanı, adresi, kişi vergi mükellefi ise vergi dairesi bilgisi, vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası,
 • Alınacak ödemenin miktarı, KDV ve stopaj bilgileri,
 • Belge numarası,
 • Saat ve dakika dahil olmak üzere belgenin düzenlenme tarihi

Daha fazla detaylı bilgiye diğer blog yazılarımızdan ulaşabilir veya 7/24 Ovinot Müşteri Hizmetleriyle buradan iletişim kurabilirsiniz.

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız.