Skip links

e-Fatura ve e-SMM Arasındaki Farklar Nelerdir?

Günümüzde, yeni çıkan kanunlar gereği serbest meslek sahipleri olarak yasal nedenlerden dolayı her gün çoğalarak artan dijitalleşme zorunluluğu içindeyiz. Bazılarımız işimiz gereği Serbest Meslek Mensubu olarak tüm hukuki ve mali kanunlara hâkim olamamakla beraber, doktorluk, veterinerlik, sanatçılık gibi mesleklerimizi icra etmekle oldukça yoğunuz. Bu yoğunluk içerisinde mesleğimizin karşılığı olarak hizmet bedelimizi almak için bilmediğimiz yasal süreçleri de takip etmek zorunda kalabiliyoruz.

2019 yılında çıkan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) yasasıyla ve 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunlu hale getirilen e-SMM yani Elektronik Serbest Meslek Makbuzu ve e-Fatura (Elektronik Fatura) hakkında kimler mükellef, kuralları nedir gibi soru işaretleri olması çok doğal. Biz de bu yazımızda bazı konulara değinerek netlik getirmek istedik.

e-Makbuz (e-SMM) ve e-Fatura nedir? 

Kısaca açıklamak gerekirse, kağıt olarak kestiğimiz makbuz ve faturanın dijital yani elektronik ortamlarda kesilmiş haline e-Makbuz (bir diğer adıyla e-SMM) ve e-Fatura denilmektedir.

Buradaki ilk önemli unsur e-SMM veya e-Fatura mükellefi olup olmadığınızdır. Bunu belirledikten sonra e-SMM veya e-Fatura keserken dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Bunlara da ilerleyen bölümlerde değineceğiz.

e-SMM yani Elektronik Serbest Meslek Makbuzu mükellefi olmanız için Serbest Meslek Mensubu olmanız gerekmektedir.

Serbest Meslek Mensubu kime denir? 

Yaptığınız iş şahsi mesaiye, mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanıyorsa ve işlerin işverene tabi olmadan şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılıyorsa, bu kapsamda serbest meslek mensubusunuz demektir.

Avukatlar, mali müşavirler, doktorlar ve diş hekimleri gibi bireyler Serbest Meslek Mensubu grubuna girmektedir. e-SMM ve mükellefleri hakkında daha detaylı bilgi için “e-SMM Nedir ve Kimler Kullanmak Zorunda?” başlıklı blog yazımızı okuyabilirsiniz.

e-Fatura’nın kapsamı nedir?

e-Fatura elektronik ortamda hazırlanmakla beraber yine elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza edilmesi ve ibrazını ve raporlamasını kapsamaktadır.  e-Fatura mükelleflerin, istisnai durumlar haricinde, birbirlerine sattıkları mallar ve yerine getirdikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları e-Fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.  e-Fatura kullanıcısı olmak için ilk önce Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin edilerek Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sisteminden ya da özel entegratör yöntemleri ile başvuru yapılmalıdır.

e-Fatura Mükellefleri Kimlerdir? 

2019 yılı ve sonrası brüt satış hasılatı 5 milyon ve üzeri olan Tüzel kişilerdir. Bir diğer kafa karıştırıcı konu ise e-Arşiv Fatura’dır. “e-Arşiv Fatura nedir?” diye sorarsanız, e-fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi tüzel kişilere ve aynı zamanda vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda fatura gönderim biçimidir. İstek dahilinde, e-Arşiv Fatura kağıt üzerine çıktı alınıp iletilebilir.

e-Fatura’ya Kimler Geçebilir?

Öncelikle Gerçek ya da Tüzel kişiliğiniz olmalı ve ayrıca herhangi bir ciro kısıtlaması da bulunmamaktadır. Yani ticari firma olarak Şahıs Şirketi, Anonim ve Limited Şirketi unvanı olanlar elektronik faturadan yararlanabilir.

Zorunlu e-Fatura mükelleflerinin dışında kalan ticari firmalar istek dahilinde elektronik fatura kullanabilirler.

e-SMM veya e-Fatura keserken dikkat edilmesi gereken konuları da kısaca açmak istedik.

Hem e-SMM hem de e-Fatura keserken KDV hesabı zorunludur. Ayrıca faturadan farklı olarak Serbest Meslek Makbuzu kesilirken %20 stopaj hesabı yapılması gerekmektedir.

Bu yeni geçiş döneminde veya Serbest Mesleklerine yeni başlayanlar için sorularınızın cevaplarını Ovinot blog yazılarında bulabilirsiniz.

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız.